Juni te-boks 2019

Urte-te er fylt med smak og allverdens gode mineraler og vitaminer, så vi har selvfølgelig laget en boks med dette som tema.

Les mer om te-boksens innhold nedenfor i folderen.