Februar te-boks 2019

Februar har vi leverandør NuTe. Som var både klassisk sort te, fruktig grønn te og simpel og frisk hvit te.

Les mer om te-boksens innhold nedenfor i folderen.